Συναντήσεις του έργου

Η τελευταία συνάντηση του έργου Climatopia πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη (Ισπανία) στις 1-2 Φεβρουαρίου 2024. Στη συνάντηση αυτή, όλοι οι οργανισμοί-εταίροι εξέτασαν την εξέλιξη των αποτελεσμάτων του έργου και τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν.
Στις 6 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μέσω Zoom, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων του έργου Climatopia. Στη συνάντηση αυτή, οι συμμετέχοντες εξέτασαν και συζήτησαν την πρόοδο που σημειώθηκε σε κάθε αποτέλεσμα του έργου. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Διακρατικής Συνάντησης του Έργου που πραγματοποιήθηκε στη Λέσβο (Ελλάδα), παρευρέθηκαν συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν την κοινοπραξία του έργου Climatopia. Οι εταίροι εξέτασαν την εξέλιξη και την πρόοδο των αποτελεσμάτων του έργου. 
Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Zoom και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι. Στη συνάντηση αυτή, η κοινοπραξία είχε τη δυνατότητα να επανεξετάσει την πρόοδο και την εξέλιξη του έργου, να καθορίσει προθεσμίες και να επιλύσει διάφορα ζητήματα που αφορούν στο έργο. 
Στην πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος Climatopia στη Ρίγα, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο και να εξετάσουμε την πρόοδο που είχε σημειωθεί μέχρι τότε.
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Climatopia Erasmus+ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Zoom στις 6 Ιουνίου 2022. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους εταίρους και τους οργανισμούς που θα εργαστούν στο έργο.