Projekta tikšanās

Noslēdzošā Climatopia projekta sanāksme notika Madridē (Spānijā) 2024. gada no 1.-2 .februārim. Šajā sanāksmē visas partnerorganizācijas apskatīja projekta rezultātu attīstību un vēl veicamos uzdevumus, lai veiksmīgi noslēgtu projektu un izplatītu izstrādātos rezultātus partneorganizāciju valstīs - skolās.
2023. gada 6. oktobrī, izmantojot Zoom, notika tiešsaistes sanāksme, kurā piedalījās visu Climatopia projekta partneru pārstāvji. Šajā sanāksmē dalībnieki apskatīja un apsprieda katra projekta rezultāta progresu.
Otrajā starpvalstu projektu sanāksmē, kas notika Lesbos salā (Grieķija) piedalījās dalībnieki, kas pārstāvēja projekta Climatopia konsorciju. Visi partneri pārrunāja projekta rezultātu attīstību un virzību.
Otrā tiešsaistes tikšanās notika 2023. gada 14. martā, Zoom platformā , un tajā piedalījās visas organizācijas. Šajā sanāksmē konsorcijs varēja pārskatīt projekta gaitu un attīstību, nosakot termiņus un risinot projekta aspektus.
Pirmajā Climatopia projekta starptautiskajā sanāksmē notika Rīgā un projekta partneriem bija iespēja iepazīties klātienē.
Erasmus+ projekta Climatopia pirmā sanāksme notika tiešsaistē, Zoom platformā 2022. gada 6. jūnijā. Šajā pirmajā tikšanās reizē projekta partneriem bija iespēja iepazīties vienam ar otru.