KLIMATOPIJA
Vairo ilgtspēju

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei.

KLIMATOPIJA

Laipni lūgti Klimatopijā!
Klimatopija ir Eiropas projekts, ko finansē Erasmus+ programma, kas aizsākās 2022. gada februārī. Tā galvenais mērķis ir izstrādāt mācību materiālus un mācību metodes, kas iekļaujamas skolās un tālākizglītības kontekstā, lai plaši komunicētu un apspriestu kopienās klimata izglītības jautājumus.