Rezultāti

1. Rezultāts

Kā galvenā tēma projektā ir bērnu kā svarīgu pārmaiņu dalībnieku un aģentu loma. Bērni vienmēr ir izrādījuši interesi par apkārtējo vidi.

2. Rezultāts

Daudzi autori ir atzīmējuši, ka klimata pārmaiņas ir sarežģīts un grūti izprotams koncepts.

3. Rezultāts

Izglītotāji un politikas veidotāji joprojām saskaras ar izaicinājumiem, meklējot efektīvas stratēģijas, lai iesaistītu sabiedrību klimata pārmaiņu jautājumos.

4. Rezultāts

Projekta rezultāti tiks pilotēti četrās Eiropas valstīs (Austrijā, Grieķijā, Latvijā un Spānijā) vismaz divās skolās no katras valsts.

5. Rezultāts

Globālās rīcības politikas pieņemšanas un īstenošanas līmenis programma par izglītību ilgtspējīgai attīstībai dažādās valstīs atšķiras. Tomēr ir daudzsološas valstu apņemšanās un iniciatīvas.