Rezultāti

Klimatopijas teorētiskais un psiholoģiskais ietvars

Kā galvenā tēma projektā ir bērnu kā svarīgu pārmaiņu dalībnieku un aģentu loma. Bērni vienmēr ir izrādījuši interesi par apkārtējo vidi.

Klimatopijas izglītības ietvars

Daudzi autori ir atzīmējuši, ka klimata pārmaiņas ir sarežģīts un grūti izprotams koncepts.

Simulācijas un lēmumu pieņemšanas spēle "Klimatopija"

Izglītotāji un politikas veidotāji joprojām saskaras ar izaicinājumiem, meklējot efektīvas stratēģijas, lai iesaistītu sabiedrību klimata pārmaiņu jautājumos.

Projekta rezultāti tiks pilotēti četrās Eiropas valstīs (Austrijā, Grieķijā, Latvijā un Spānijā) vismaz divās skolās no katras valsts.

Ieskats klimata izglītībā: Politikas rekomendācijas

Globālās rīcības politikas pieņemšanas un īstenošanas līmenis jeb programma par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA) dažādās valstīs atšķiras. Tomēr daudzsološas ir Eiropas valstu apņemšanās un iniciatīvas.