Projekta mērķi

Vecāki un skolotāji digitālās spēlesuzskata par galveno bērnu izglītības ienaidnieku.Neskatoties uz viņu pūlēm, bērni arvien ilgāku laiku pavada pie ekrāniem, vienlaikus neievērojot skolas pienākumus un samazinot sociālo mijiedarbību ar citiem bērniem. Šķiet, ka spēļu spēlēšana ir pārņēmusi stafeti no TV multfilmu programmām un, atgriežoties pagātnē dažus gadu desmitus atpakaļ, mēs redzam, ka tieši komiksu varoņi piesaistīja bērnu uzmanību.

No otras puses, pētījumi liecina, ka pat mazi bērni ar zemiem sasniegumiem skolā spēj iegaumēt milzīgu daudzumu informācijas par komiksu varoņiem un veiksmīgi izmantot šīs zināšanas spēļu spēlēšanai. Gadu desmitiem abas pasaules, komiksu un spēļu pasaule un izglītības pasaule, sacenšas viena ar otru, lai piesaistītu bērnu interesi. Tā vietā, lai pretstatītu šīs divas pasaules, Klimatopija projekts tās saista kopā, parādot, kā izglītībā var efektīvi izmatot komiksus un interaktīvas spēles.

Piemērs veiksmīgai komiksu izmantošanai izglītībā ir klasiskās literatūras darbu adaptācija komiksos. No otras puses, izglītībā arvien vairāk tiek izmantoti tipiski spēles elementi (piemēram, sacensība ar citiem, spēles noteikumi, tūlītēja atlīdzība utt.). Šķiet, ka komiksi un spēlēšanās palīdz skolēniem mācīties viņiem pieejamākā veidā. Klimatopijas projekts piedāvā šo pieeju savstarpēji saistītu izmantošanu: komiksu grāmatuun simulācijas un lēmumu pieņemšanas spēli.

Klimatopijas īpašie mērķi ir:

  • Attīstīt studentu zinātniskās zināšanas un ekoloģiskās kompetences par to, kā iegūtās zināšanas efektīvi pielietot simulācijas spēles un lēmumu pieņemšanas kontekstā (Mācīties darīt).
  • Sniegt "izstrādātas pieredzes", kurā spēlētāji var mācīties darot un esot, nevis absorbējot informāciju no tradicionālajām lekcijām un klases formātiem (Mācīties būt).
  • Izstrādāt saistošu mācību pieredzi, kas ļauj spēlētājiem attīstīt empātiju, uzņemoties dažādas lomas un perspektīvas (Mācīties dzīvot kopā): iedomāties sevi nākotnē un redzēt savas darbības sekas dažādos laika posmos.