Projekta tikšanās

Otrā tiešsaistes tikšanās notika 2023. gada 14. martā, Zoom platformā , un tajā piedalījās visas organizācijas. Šajā sanāksmē konsorcijs varēja pārskatīt projekta gaitu un attīstību, nosakot termiņus un risinot projekta aspektus.
 
 
Šajā sanāksmē Latvijas Universitātes pārstāvji pārrunāja svarīgus administratīvus jautājumus, piemēram, multiplikācijas pasākumus un mācību pasākumus. Katra projekta rezultāta vadošie partneri iepazīstināja ar savu attiecīgo rezultātu galveno progresu:
 
  • Egejas Universitāte iepazīstināja ar progresu saistībā ar 2. rezultātu, pārskatot komiksu grāmatu un atgādinot par scenāriju tulkojumiem.
  • Fundación Siglo22 iepazīstināja ar 3. rezultāta izstrādi.
  • Egejas Universitāte un visas partnerorganizācijas apsprieda Climatopia Pilotpētījuma plānu.
 
Visbeidzot, Fundación Siglo22 iepazīstināja partnerus ar projekta izplatīšanas platformām kā sociālie mediji, vizuālā identitāte, logotipi un projekta mājaslapa.