Projekta tikšanās

Noslēdzošā Climatopia projekta sanāksme notika Madridē (Spānijā) 2024. gada no 1.-2 .februārim. Šajā sanāksmē visas partnerorganizācijas apskatīja projekta rezultātu attīstību un vēl veicamos uzdevumus, lai veiksmīgi noslēgtu projektu un izplatītu izstrādātos rezultātus partneorganizāciju valstīs - skolās.
 

Pirmās sanāksmes laikā tika pārrunāts pirmo rezultātu pašreizējais statuss, kā arī noslēdzošās veicamās aktivitātes.

Saistībā ar 2. un 3. rezultātu tika izvirzīti pēdējie uzdevumi, lai pilnveidotu informāciju par izveidoto materiālu saturu, ņemot vērā pilotpētījuma rezultātus, secinājumus. Pirmajā dienā projekta partneri apvienoja lietderīgo ar patīkamo, izbaudot Madrides apskates objektus konsorcija sabiedrībā.

Otrās sanāksmes laikā tika apspriesti 4. un 5. rezultāta galvenie aspekti. Tika prezentēti svarīgi projekta izplatīšanas pasākumi. Attiecībā uz 4. rezultātu partneri dalījās atziņās, kas gūtas no pilotpētījuma posma un sniedza viens otram atsauksmes, lai veiktu uzlabojumus un izmaiņas projekta rezultātos. 5. rezultātam partneri noteica attiecīgās darbības un to izpildes termiņus.

Attiecībā uz projekta izplatīšanu partneri izvirzīja uzdevumu pārskatīt projekta tīmekļa vietnes saturu un tulkojumus. Turklāt katram partnerim tika apspriesti daži galvenie sociālo mediju un izplatīšanas pasākumu aspekti. Visbeidzot, katrs partneris komentēja savu pieredzi nacionālos izplatīšanas pasākumos (Multiplier Event) katrā parterorganizācijas valstīt.

 

IBija prieks satikt projekta partnerus klātienē!