Projekta tikšanās

Erasmus+ projekta Climatopia pirmā sanāksme notika tiešsaistē, Zoom platformā 2022. gada 6. jūnijā. Šajā pirmajā tikšanās reizē projekta partneriem bija iespēja iepazīties vienam ar otru.
 
 
Vispirms katrs dalībnieks uzstājās ar prezentāciju par sevi un sniedza informāciju par organizāciju, kurai pieder. Pēc tam konsorcijs veica projekta pārskatu, padziļināti iedziļinoties rezultātos, kas to veido, un darbu, ko katrs projekta partneris veiks katra rezultāta sasniegšanai.
 
Šajā sanāksmē tika apspriesti arī svarīgi projekta aspekti, piemēram, Transnacionālās (Starptautiskās projektu sanāksmes (TPM) un projektā paredzētās tiešsaistes sanāksmes, katrā valstī notiekošie multiplikācijas pasākumi un cita svarīga administratīvā informācija.
 

 

Nākamā tikšanās reizes norisinājās Latvijā un tā bija pirmā Climatopia projekta Starptautiskā sanāksme!