Projekta tikšanās

Otrajā starpvalstu projektu sanāksmē, kas notika Lesbos salā (Grieķija) piedalījās dalībnieki, kas pārstāvēja projekta Climatopia konsorciju. Visi partneri pārrunāja projekta rezultātu attīstību un virzību.
 
 
1. rezultātam tika noteikti katra partnera darbības un uzdevumi un to izpildes termiņi.
 
Egejas Universitāte iepazīstināja ar rezultāta 2 statusu, un partneri pieņēma lēmumus un noteica attiecīgus termiņus uzdevumiem, kas katram partnerim jāveic saistībā ar komiksu grāmatu un pašmācības rokasgrāmatu.
 
3. rezultātam Siglo22 prezentēja spēli partneriem un aicināja to pārbaudīt. Pēc tam partneri atbildēja uz kvalitātes novērtējuma anketu.
 
Turklāt LU iepazīstināja ar 4. un 5. rezultāta izpildes statusu, un partneri apsprieda un vienojās par katra rezultāta darba plānu.
 
Attiecībā uz projekta izplatīšanas aktivitātēm Siglo22 iepazīstināja ar izplatīšanas plānu (Dissemination Plan) un tika noteikti uzdevumi un termiņi šo aktivitāšu veikšanai.