Projekta tikšanās

2023. gada 6. oktobrī, izmantojot Zoom, notika tiešsaistes sanāksme, kurā piedalījās visu Climatopia projekta partneru pārstāvji. Šajā sanāksmē dalībnieki apskatīja un apsprieda katra projekta rezultāta progresu.
 
 
Katra rezultāta vadošie partneri ziņoja par četru projekta rezultātu gatavības pakāpēm un izstrādātajiem materiāliem. Tāpēc katrs partneris būs atbildīgs par materiālu tulkošanu savā valodā un atgriezenisko saiti partneriem par iespējamiem uzlabojumiem. Tika apspriesta arī pilotpētījuma gaita un metodoloģija.