Projekta tikšanās

Pirmajā Climatopia projekta starptautiskajā sanāksmē notika Rīgā un projekta partneriem bija iespēja iepazīties klātienē.
 
 
Vispirms Siglo22 parādīja projekta vizuālās identitātes un logotipa izstrādes gaitu. Pārējie dalībnieki nolēma, kurš logotipa variants ir vispiemērotākais, un tika izveidots galīgais logotips, kas tiks izmantots visa projekta laikā.
 
Saistībā ar projekta rezultātiem tika veikts to progresa un veicamo uzdevumu apskats, nosakot to izpildes termiņus:
  • Visi partneri veica 1. rezultāta progresa pārskatu – "Teorētiskais un psiholoģiskais ietvars" un tika apspriesti daži šī rezultāta attiecīgie aspekti. Tāpat tika apspriesti aktuālākie stāsta aspekti, piemēram, tā izklāsts.
  • Attiecībā uz 2. rezultātu, kas sastāv no komiksu grāmatas un pašmācības rokasgrāmatas, partneri apsprieda vadlīnijas un vienojās, ka materiāli ir jātulko katras konsorcija organizācijas valodās.
  • Attiecībā uz 3. rezultātu — Klimatopijas simulācijas un lēmumu pieņemšanas spēli, partneri vienojās, ka spēles sižets koncentrēsies uz komiksu grāmatas saturu un sastāvēs no interaktīvas simulācijas spēles ar dažādām ainām.
  • Visbeidzot, partneri apsprieda 4. rezultātu - ""Klimatopijas ieviešanas plāns"" un nolēma, ka ir būtiski novērtēt studentu zināšanas un progresu, tāpēc tika apspriestas piemērotākās vērtēšanas formas.