Νέα

Παρουσίαση του έργου Climatopia στο Διεθνές Συνέδριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: ICICTE 2023.

Στις 6 Ιουλίου 2023, το Fundación Siglo22 (Ισπανία) συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ICICTE 2023) στη Λέσβο (Ελλάδα). Το Συνέδριο αυτό, που είναι αφιερωμένο στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση είναι ζωντανό εδώ και 23 χρόνια.

Εκεί, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την προσομοίωση Climatopia και το παιχνίδι λήψης αποφάσεων. Περισσότερα από 10 άτομα παρακολούθησαν το εργαστήριο που έδωσε το Siglo22 για να εξηγήσει το έργο. Φέτος, το συνέδριο αφορούσε την κλιματική αλλαγή και τον τρόπο ευαισθητοποίησης των νέων, οπότε το έργο μας, Climatopia, ταίριαζε απόλυτα. Τα σχόλια που λάβαμε από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ θετικά. Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μικρού εργαστηρίου, το Siglo22 είχε την ευκαιρία να διδάξει στους συμμετέχοντες το παιχνίδι προσομοίωσης και λήψης αποφάσεων. 
Αφού εξήγησαν το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα το παιχνίδι, τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και το εργαλείο (Genially), δόθηκε στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να παίξουν. 
Για λίγα λεπτά, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες μπήκαν στον κόσμο του Climatopia και έπαιξαν σε όλα τα σενάριά του.

Κλείνοντας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το παιχνίδι βρίσκεται ακόμη στην πρόχειρη εκδοχή του, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μια φόρμα με προτάσεις, αλλαγές ή άλλες ιδέες που μπορεί να έχουν. 

Συνολικά, ήμασταν ευχαριστημένοι, διότι η ανατροφοδότηση ήταν πολύ θετική.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το Climatopia στο ICICTE 2023!