Projekta ziņas

Climatopia projekta prezentācija Starptautiskajā konferencē par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām izglītībā: ICICTE 2023

2023. gada 6. jūlijā Fundación Siglo22 (Spānija) piedalījās Starptautiskajā konferencē par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām izglītībā (ICICTE 2023) Lesbas salā (Grieķija). Šī konference, kas veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģijām izglītībā, notiek jau 23 gadus.

Tajā tai bija iespēja iepazīstināt dalībniekus ar Klimatopia simulācijas un lēmumu pieņemšanas spēli. Siglo22 rīkotajā seminārā, kurā tika skaidrots projekts, piedalījās vairāk nekā 10 cilvēki. Šogad konference bija veltīta klimata pārmaiņām un tam, kā veicināt jauniešu informētību, tāpēc mūsu projekts Klimatopia bija lieliski piemērots. Atsauksmes, ko saņēmām no dalībniekiem, bija ļoti pozitīvas. Mēs visi bijām ļoti apmierināti.

Šīs nelielās darbnīcas laikā Siglo22 bija iespēja iemācīt dalībniekiem simulācijas un lēmumu pieņemšanas spēli. 
Pēc tam, kad dalībniekiem tika izskaidrots konteksts, kurā notiek spēle, izmantotā metodoloģija un rīks (Genially), viņiem tika dota iespēja spēlēt. 
Uz dažām minūtēm dalībnieki paši nokļuva Klimatopia pasaulē un izspēlēja visus tās scenārijus.

Nobeigumā, ņemot vērā, ka spēle vēl ir darba versijā, dalībnieki tika aicināti aizpildīt veidlapu ar ieteikumiem, izmaiņām vai citām idejām, kas viņiem varētu rasties.

Kopumā mēs bijām apmierināti, jo atsauksmes bija ļoti pozitīvas.

Liels paldies par iespēju prezentēt Klimatopia izstādē ICICTE 2023!