Νέα

Εδώ μπορείτε να βρείτε το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος Climatopia. Θα βρείτε πληροφορίες για την πρόοδο του έργου και την έκθεση της τελευταίας διεθνικής συνάντησης του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ.

Το έργο Erasmus+ Comics, Literature & gamIfication for cliMATe change in secOndary/PrImary educAtion (Climatopia) στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για την ΕΑΑ, προκειμένου να υποστηρίξει την περιβαλλοντική μάθηση των μαθητών και να αναπτύξει τις επιστημονικές τους γνώσεις. Το έργο χωρίζεται σε 5 αποτελέσματα που αποσκοπούν στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μέσω διαφορετικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2024, η κατάσταση του έργου είναι η ακόλουθη:

  • R1. Climatopia: Θεωρητικό και ψυχολογικό πλαίσιο. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
  • R2. Εκπαιδευτικό κιτ Κλιματόπιας. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
  • R3 Προσομοίωση Climatopia και παιχνίδι λήψης αποφάσεων. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
  • R4. Σχέδιο ανάπτυξης της Climatopia. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.
  • R5. Climatopia Insights: Πολιτικές και Πολιτική. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.

Η τελευταία διεθνική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, στις 1-2 Φεβρουαρίου 2024. Ο εταίρος Siglo22 φιλοξένησε τη συνάντηση. Εκπροσωπήθηκαν όλοι οι οργανισμοί-εταίροι.

Οι εταίροι πρόσθεσαν ορισμένες λεπτομέρειες των τριών πρώτων παραδοτέων για την ολοκλήρωσή τους. Επίσης, οι εταίροι εξέτασαν την πρόοδο των αποτελεσμάτων 4 και 5 και έθεσαν τις τελευταίες εργασίες και δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τους και την περαιτέρω μετάφρασή τους. Επιπρόσθετα, οι εταίροι συζήτησαν διάφορες δραστηριότητες διάδοσης, όπως η κατάσταση και οι μεταφράσεις του ιστότοπου, η ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του έργου και οι εμπειρίες από τις εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού (Multiplier Events), που πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα. Επιπλέον, συζητήθηκαν πτυχές που σχετίζονται με την εκτίμηση επιπτώσεων και κινδύνου του έργου. Τέλος, οι εταίροι απόλαυσαν μια περιήγηση στη Μαδρίτη, επισκέφθηκαν το Μουσείο Πράδο και απόλαυσαν ένα δείπνο.