Projekta ziņas

Šeit jūs variet atrast jaunāko Climatopia projekta ziņu. Šeit atradīsiet aktuālo informāciju par projektu un tā statusu.

 

PAR PROJEKTU.

Erasmus+ projekta Comics, Literature & gamIfication for CliMate Changes in Secondary/Primary Education (Climatopia) mērķis ir izstrādāt izglītojošus materiālus un mācību metodes par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (IIA), lai atbalstītu skolēnu klimata izglītības apguvi un attīstītu viņu zinātniskās zināšanas par klimata pārmaiņām. Projekts ir sadalīts 5 rezultātos, kuru mērķis ir veicināt vides apziņu, izmantojot dažādus materiālus skolotājiem un skolēniem.

PROJEKTA STATUSS.

Līdz 2024. gada februāra beigām projekta statuss ir šāds:

  • R1. Climatopia: Theoretical and Psychological Framework. GATAVS.
  • R2. Climatopia Educational Kit. GATAVS.
  • R3. Climatopia Simulation and Decision-Making Game. GATAVS.
  • R4. Climatopia Deployment Plan. GATAVS.
  • R5. Climatopia Insights: Policies and Politics. GATAVS.

SANĀKSMES ZIŅOJUMS.

Pēdējā starpvalstu projektu sanāksme notika Madridē 2024. gada 1.–2. februārī. Sanāksmi rīkoja Siglo22 - projekta partneri no Spānijas, un tajā bija pārstāvētas visas partnerorganizācijas.

Partneri varēja pabeigt dažas detaļas no pirmajiem trim projekta rezultātiem, lai tos pabeigtu. No otras puses, partneri pārskatīja 4. un 5. rezultātu statusu un noteica pēdējos uzdevumus un aktivitātes to realizācijai un tālākai tulkošanai. Visbeidzot, partneri apsprieda dažādas izplatīšanas aktivitātes, piemēram, projekta sociālo tīklu statusu un tulkojumus, projekta sociālo mediju plūsmu un pieredzi, kas gūta katrā valstī rīkotajos izplatīšanas pasākumos. Turklāt tika apspriesti aspekti, kas saistīti ar projekta ietekmi un riska novērtējumu.